Workshop Natural Farming 6 april 2024

Sinds mei 2023 heeft de Zadenbieb van Staatsbosbeheer tijdelijk een raatakker (Celtic Field)  ter beschikking gesteld gekregen voor het aanleggen van proeftuintjes. De bedoeling is om te kijken welke vorm van biologisch tuinieren op deze grond het beste mogelijk is.

Het Noordsche Veld is een natuurgebied op een zandrug tussen twee dalen ten noordoosten van het dorp Peest. Het natuurgebied bestaat uit bos, heidegebied en beekdalgrasland. Kenmerkende elementen in het gebied zijn grafheuvels, raatakkers en hoogakkers.

Tijdens een Workshop Natural Farming op 6 april 2024 kwam een ervaringsdeskundige 40 deelnemers vertellen, en laten zien, hoe op deze biologische methode te tuinieren. Er is toen een 100m2 tuin aangelegd. Een foto-impressie

Kutluhan Özdemir geeft uitleg over Natural Farming

Voor wie nog meer wil weten over Natural Farming kan naar Kutluhan Özdemir zijn website gaan Natural Farm Shizen